Tel: 06-22197582    Email: info@suzannebrons.nl    

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden opgesteld door de KNMvD zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden. Om het voor u overzichtelijk te houden zijn de belangrijkste algemene voorwaarden op een rijtje gezet.

1. Afspraak voorwaarden

Een afspraak maken: een afspraak maken kan telefonisch, via whats app of email. De afspraak is pas definitief als deze is bevestigd.

Een afspraak afzeggen: Annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annuleringen via whats app en e-mail zijn pas definitief als deze door ons zijn bevestigd.
Een gemaakte afspraak dient meer dan 24 uur van te voren worden afgezegd, er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
Indien u minder dan 24 uur van te voren de afspraak afzegt ben ik genoodzaakt een deel van de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Er wordt een half consult in rekening gebracht.
Bent u niet aanwezig op de afgesproken tijd en/of locatie wordt het volledige consult en de eventuele reiskosten in rekening gebracht.
Ingeval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende chiropractor of de tijd in rekening gebracht wordt.

1. Betalingsvoorwaarden

Behandelingen dienen direct contant of per pin te worden voldaan na afloop van elke behandeling. Indien wordt overeengekomen middels een factuur te werken, moet deze binnen 14 dagen worden voldaan.

3. Behandelingsvoorwaarden

Het dier wordt behandeld op de afgesproken locatie (thuis of elders). Indien dit niet de locatie van de behandelaar is wordt geacht dat dit een schone, veilige en droge werkplek te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de behandelaar de behandeling annuleren, waarbij reeds gemaakte kosten wel voor rekening van de eigenaar komen.

Indien het dier een (gekend) gedragsprobleem heeft, bijvoorbeeld angstig of agressief, dient u dit van tevoren te melden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Indien het in het uiterste geval noodzakelijk is het dier te sederen, zijn de extra kosten die hiermee zijn verbonden voor rekening van de eigenaar.

De eigenaar wordt geacht het dier gedurende de hele behandeling onder controle te hebben.